Обслужване на клиенти - Контакти: тел: +359 988 712 850, e-mail: info@slingshot.bg